De Zwaan is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

RSIN/fiscaal nummer 8558.83.789

Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of een organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Registratie

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. Een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

ANBI’s moeten aan een aantal regels voldoen. Zo moeten ze via een internetsite een aantal vaste gegevens bekend maken.

Culturele ANBI

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Stichting De Zwaan heeft twee missies:

  1. We willen een plek invullen in het sociaal domein van Midden-Holland, waar mensen met en zonder beperking zichzelf onder deskundige begeleiding persoonlijk kunnen ontwikkelen in een ambachtelijk-kunstzinnige omgeving.
  2. We willen oude ambachten en tradities nieuw leven inblazen door met de eigen handen, werkend vanuit oude tradities, mooie moderne kunst- en gebruiksvoorwerpen te maken.

Deze missies realiseert De Zwaan middels het beheren van haar professioneel ingerichte Ambachtelijke Ateliers voor Keramiek, Textiel en Schilderen.

In onze Ateliers realiseren we:

  • Ambachtelijke dagbesteding voor mensen met een beperking (verstandelijk, fysiek en/of psychisch) of voor mensen met zorgvragen op basis van leeftijd.
  • Activeringstrajecten voor mensen die (weer) willen gaan werken, maar nog niet toe zijn aan re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt;
  • maatschappelijke oriëntatie en culturele integratie voor mensen van niet-Nederlandse herkomst;
  • mogelijkheden voor creatieve groei en ontwikkeling voor iedereen in de regio met een interesse in ambachtelijke toegepaste kunst
  • Veiligheid en flexibiliteit staan steeds voorop bij het werk binnen de organisatie. De Zwaan levert altijd maatwerk in deskundige begeleiding en maakt daardoor ook kwalitatief goede ambachtelijke producten, die we in winkels en op markten kunnen verkopen.

Van de opbrengsten van de verkoop kopen we nieuw materiaal voor de ateliers.  

De bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders

De Raad van toezicht van Stichting Dagbesteding De Zwaan bestaat uit Jaap Warners (voorzitter), Jan Dettmeijer (penningmeester) en Wijnand Scholtens (secretaris). De directie bestaat uit Annemarie Plinta (algemeen directeur) en Monique Bakkum (adjunct directeur) De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor hun inzet en werkzaamheden. De directie ontvangt een vergoeding conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het beloningsbeleid

De directie en vaste medewerkers van De Zwaan ontvangen een vaste beloning per gewerkt uur. Dit uurtarief wordt marktconform vastgesteld op basis van het niveau van de uit te voeren taken. Zowel de gewerkte uren als daadwerkelijk gemaakte reiskosten worden pas vergoed na schriftelijke declaratie. De Ambachtelijk Specialisten huurt De Zwaan in tegen een passende beloning. De vrijwilligers van De Zwaan ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel voor werkelijk gemaakte reiskosten na overlegging van een betalingsbewijs. Alle vrijwilligers hebben een afstandsverklaring ondertekend en hebben een VOG verklaring.

Ons jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden. 

Ons jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden. 

Ons jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.